szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Akredytacja

Szpital Powiatowy im. Jan Mikulicza w Biskupcu od wielu lat cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów o czym świadczy rosnąca ilość osób spoza obwodu leczniczego wybierająca nasz szpital, która w 2021 roku przekroczyła 68,8%.  Staramy się świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Utrzymanie  Systemu Zarządzania Jakością jest procesem ciągłym, wymagającym stałego doskonalenia.

Wysoka jakość usług podnosi rangę Szpitala, ale przede wszystkim służy dobru i bezpieczeństwu pacjenta. Badanie satysfakcji pacjenta z 2021 roku pokazało, że wybór szpitala w razie ponownej hospitalizacji deklaruje 97%.

    Akredytacja szpitali w Polsce jest prowadzona przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które jest jednostką Ministerstwa Zdrowia.

W dniach 26 - 28 styczeń 2022 roku w naszym Szpitalu odbyła się kolejna wizyta akredytacyjna. Zespół wizytatorów zewnętrznych z Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa dokonał oceny poziomu spełnienia przez Szpital wymagań  zawartych w Standardach Akredytacyjnych. Ubieganie się o certyfikat akredytacyjny jest dużym wyzwaniem, wymaga ogromnego trudu i zaangażowania wszystkich pracowników Szpitala.

Certyfikat Akredytacyjny przyznawany jest naszemu szpitalowi od 2002 roku. Minister Zdrowia nadał Szpitalowi status Szpitala Akredytowanego już po raz szósty .