szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Izba Przyjęć i Zespoły Ratownictwa Medycznego

Koordynator: Sylwia Orzoł

Kontak telefoniczny:

Koordynator - 89 715 63 00

Izba Przyjęć- 89715 62 87

 

Izba Przyjęć

Izba przyjęć usytuowana jest na poziomie podjazdu dla ambulansów i bezkolizyjnego wejścia dla chorych.

W obszarze Izby Przyjęć znajduje się rejestracja , pokój badań, sala pediatryczna, sala reanimacyjna , sala zabiegowa , gipsownia oraz sala obserwacyjna wyposażona w niezależny węzeł sanitarny z możliwością przyjęcia i obserwacji trzech pacjentów. 

Stałą obsadą personelu Izby Przyjęć stanowią:

Koordynator – w dni powszednie w godzinach 7:00- 15:00

4 pielęgniarki – w dni powszednie w godzinach 7:00 - 14:35

2 pielęgniarki – w dni powszednie w godzinach 14:30 – 7:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Szpitalna Izba Przyjęć posiada dwie radiostacje zapewniające łączność z zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczym zespołem ratownictwa medycznego, łączność telefoniczną stacjonarną (zewnętrzną i wewnętrzną), łączność z Komisariatem Policji w Biskupcu.

Zespoły Ratownictwa Medycznego

Szpital posiada 2 zespoły wyjazdowe działające w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego:

  • Zespół stacjonujący na terenie Szpitala (dwóch ratowników medycznych + kierowca),
  • Zespół „P” stacjonujący w Jezioranach ( dwóch ratowników medycznych).

Szpital posiada również jeden zespół transportu sanitarnego (obsada: ratownik medyczny, ratownik medyczny/kierowca) – stale w dni powszednie w godzinach 7:00 – 19:00. W dni powszednie w godzinach 19:00 – 7:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy, gotowość zespołu 30 minut od wezwania.