szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Ogłoszenia

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: rehabilitacji medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza 2024-06-21 10:31
OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie urologii w Poradni Urologiczno-Andrologicznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu 2024-06-21 10:28
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, posiadającego specjalizację z zakresu kardiologii w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej
2024-06-18 14:41
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu: OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie rehabilitacji medycznej
2024-06-13 12:48
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie urologii
2024-06-12 11:42
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu: OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz na pełnienie funkcji Koordynatora pionu chirurgii ogólnej 2024-05-22 09:48
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii
2024-05-06 14:53
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii
2024-04-25 14:54
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: chorób wewnętrznych
2024-04-17 13:59
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu: OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2024-04-11 14:54