szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Wykaz świadczonych usług

WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH MEDYCZNYCH

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

WYKAZ  ŚWIADCZONYCH  USŁUG W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH MEDYCZNYCH
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza  w Biskupcu

    I. Oddziały szpitalne udzielają świadczeń medycznych w zakresie:
    1. Oddział Pediatrii i Alergologii: 
    • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego (ze szczególnym uwzględnieniem klinicznych manifestacji astmy w każdym przedziale wiekowym), chorób przewodu pokarmowego i chorób układu moczowego - w oparciu m.in. o badania laboratoryjne, mikrobiologiczne, parazytologiczne, cytologiczne, radiologiczne, badania czynnościowe, endoskopowe, różnorodne obrazowe oraz testy alergiczne różnego rodzaju, w tym także próby prowokacyjne;
    • diagnostyka chorób układu krążenia w oparciu o badania laboratoryjne, obrazowe oraz czynnościowe (m.in. 24-godzinne monitorowanie RR i EKG);
    • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób skóry - szczególnie w przypadku podejrzenia alergicznego podłoża objawów; 
    • diagnostyka i leczenie zaburzeń metabolicznych, chorób rzadkich oraz innych schorzeń występujących w wieku rozwojowym;
    • leczenie wybranych schorzeń w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych;
    • promocja karmienia naturalnego i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży oraz ich najbliższych.

    2. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej:
    • endoprotezoplastyki całkowite bezcementowe, cementowe i przynasadowe stawów biodrowych
    • endoprotezoplastyki całkowite cementowe i bezcementowe stawów kolanowych
    • endoprotezoplastyki przedziałowe stawu kolanowego
    •  endoprotezoplastyki stawu ramiennego
    • osteotomii korekcyjnych
    • artroskopii diagnostycznych stawów kolanowych i barkowych
    • artroskopowe rekonstrukcje więzadłowe w obrębie stawów kolanowych
    • artroskopowe rekonstrukcje stożka rotatorów, niestabilność stawu ramiennego, uwolnienie przestrzeni podbarkowej
    • zabiegi rekonstrukcyjne  ręki,
    • nowoczesne metody leczenia operacyjnego palucha koślawego
    • nowoczesne metody leczenia zespoleń złamań kości pozwalające na leczenie bez unieruchomienia w gipsie
    • nowoczesne leczenie ran z użyciem systemów podciśnieniowych
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego w pełnym zakresie w tym zabiegi małoinwazyjne, przezskórne z wykorzystaniem śródoperacyjnej rentgenodiagnostyki.Zabiegi wykonywane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych w/w dziedzinie:
    • leczenie złamań kręgosłupa w pełnym zakresie z wykorzystaniem metod małoinwazyjnych, przezskórnych jak również metodami z dostępów „otwartych” przy użyciu nowoczesnych implantów
    • leczenie złamań kręgosłupa w przebiegu osteoporozy metodami małoinwazyjnymi                                    ( wertebroplastyka, kifoplastyka)
    • leczenie operacyjne zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, dyskopatii szyjnej, piersiowej i lędźwiowej
    • leczenie operacyjne patologii kręgosłupa w przebiegu choroby przerzutowej
    • leczenie operacyjne deformacji pierwotnych i wtórnych kręgosłupa u dorosłych oraz młodzieży. Leczenie operacyjne kręgozmyku.
    • Leczenie zachowawcze zespołów bólowych kręgosłupa, terapia iniekcyjna (sterydowe iniekcje epiduralne, transforaminalne, stawów międzykręgowych, blokady stawów krzyżowo – biodrowych).

    3. Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii:
    • diagnostyki chorób serca  i krążenia wykonując badania : EKG, Echo serca, próby wysiłkowe, badania 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera oraz 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM)
    • diagnostyki chorób układu pokarmowego wykonując badania USG, gastroskopowe i kolonoskopowe
    • diagnostyki chorób układu oddechowego 
    • leczenia chorób internistycznych, zwłaszcza układu sercowo – naczyniowego, schorzeń pulmonologicznych, gastroenterologicznych, endokrynologicznych, cukrzycy
    • promocji profilaktyki schorzeń kardiologicznych, cukrzycy, otyłości
    4. Oddział  Neurologiczny: 
    • diagnostyka i leczenie schorzeń naczyniowych OUN – udary mózgu, przemijające zaburzenia krążenia mózgowego itp.,
    • diagnostyka i leczenie zespołów  bólowych i korzeniowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowo – dyskopatycznej kręgosłupa,
    • diagnostyka  i  leczenie  padaczek
    • diagnostyka  i  leczenie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu  nerwowego ( choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i inne),
    • diagnostyka i leczenie chorób nerwów obwodowych,
    • diagnostyka i leczenie chorób mięśni oraz złącza nerwowo – mięśniowego,
    • diagnostyka i leczenie bólów głowy
    • diagnostyka guzów mózgu,
    • diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych.

    5. Oddział  Chirurgii Ogólnej  z Chirurgią Dziecięcą:
        5.1  w zakresie chirurgii dla dorosłych:
    • jama  brzuszna - operacje żołądka, jelita  grubego, pęcherzyka  żółciowego,  dróg    żółciowych,
ostre  choroby  jamy  brzusznej z uwzględnieniem  chorób  onkologicznych,
    • operacje  przepuklin z użyciem  materiałów sztucznych ( siatki  prolenowe),
    • operacje tarczycy i przytarczyc,                                                                                                                    
    • operacje żylaków kończyn dolnych (operacje endoskopowe podpowięziowego przecięcia perforatorów – ESPD,  kriostriping),                                                                                                                       
    • operacje  wytworzenia dostępów  naczyniowych  do  dializ,
    • operacje  w  zakresie  chorób  odbytu ( guzki krwawnicze, przetoki,  szczeliny),
    • dermatochirurgia,
    • leczenie ran przewlekłych (owrzodzenie kończyn  dolnych, stopa  cukrzycowa, odleżyny)   
przy zastosowaniu nowoczesnych metod i opatrunków (V.A.C., kompresjoterapia, chirurgia  
ran  przewlekłych).
         Do  dyspozycji oddziału jest nowoczesny sprzęt laparoskopowy i elektrochirurgiczny  
         umożliwiający:
    • laparoskopowe  operacje pęcherzyka  żółciowego, wyrostka robaczkowego,
    • przepuklin pachwinowych i rozworu przełykowego  przepony,
    • diagnostykę i leczenie ostrych i urazowych stanów w jamie brzusznej.
        5.2  w zakresie  Chirurgii  Dziecięcej:
    • leczenie wad  wrodzonych i nabytych układu  kostno – stawowego i innych  układów,
    • leczenie chorób  zapalnych  wieku dziecięcego – diagnostyka  i leczenie  chirurgiczne,
    • leczenie  następstw urazów układu  kostno stawowego i  tkanek miękkich,
    • leczenie  oparzeń.

    6.  Oddział Ginekologiczno – Położniczy i Noworodkowy:
6.1 Oddział Ginekologiczny:
    • leczenie nietrzymania  moczu: 
- operacja podwieszenia cewki moczowej na taśmie – TOT,
- operacja podwieszenia pęcherza moczowego na siatce,
    • leczenie obniżenia i  wypadania narządów  rodnych:
- podwieszenie przedniej ściany pochwy przy pomocy siatki – DTOT,
- operacja IVS prosterior (podwieszenie macicy i pochwy do więzadeł krzyżowo – kulszowych),
- operacja SSLF ( podwieszenie pochwy do więzadła krzyżowo- kulszowego) przy wypadaniu pochwy  ( po operacji całkowitego  usunięcia  macicy),
- operacje plastyczne pochwy i krocza,
    • leczenie niepłodności:
- diagnostyka  hormonalna,
- ocena drożności jajowodów ,
- laparoskopowa chromotubacja,
    • diagnozowanie  narządu  rodnego.  
        Oddział  wykonuje  zabiegi ginekologiczne w pełnym  zakresie metodą klasyczną,  
        laparoskopową i histeroskopową, a w szczególności:
    • laparoskopowa operacja guzów przydatków i mięśniaków macicy, 
    • usunięcie  macicy drogą brzuszną i pochwową,
    • laparoskopowe usunięcie  macicy oraz usunięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej,
    • diagnostyka  guzów miednicy małej ( USG, Doppler, TK).

6.2 Oddział Położniczy -  zapewnia opiekę położniczą zgodnie z I poziomem referencyjności.
  
 6.3 Oddział Noworodkowy Io opieki zdrowotnej w systemie matka razem z dzieckiem (rooming-in) zapewnia opiekę zdrowotną nad noworodkiem. Odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny oraz nowoczesny sprzęt  medyczny umożliwia prowadzenie:
    • resuscytacji noworodka na sali porodowej,
    • przewidywanie, diagnostykę  i ewentualne leczenie noworodków zagrożonych i chorych,
    • obserwację, leczenie noworodków chorych oraz ich kwalifikację i transport  do oddziałów o wyższym stopniu referencyjności.

    7.  Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii:
    • wykonywanie  znieczuleń ogólnych i/lub  przewodowych  do  zabiegów  operacyjnych,  
również w celach  diagnostycznych ( kolonoskopia,  badanie  RTG, TK) dorosłych  i  dzieci,
    • leczenie i podtrzymywanie funkcji  życiowych  najciężej  chorych  w  stanach zagrożenia   
życia,
    •  reanimacje,  
    • leczenie bólu niezależnie od  przyczyny, szczególnie  ostrego  bólu  pooperacyjnego,  bólu  
porodowego,
    • przygotowanie  chorego  do  zabiegu operacyjnego,
    • konsultacje specjalistycznych  i  pomoc  w  leczeniu ciężko  chorych  pacjentów w pozostałych 
szpitalnych  oddziałach.

    8. Wojewódzki  Ośrodek  Rehabilitacji  Kardiologicznej wykonuje świadczenia pacjentom po:
    • ostrych  zespołach  wieńcowych leczonych PTCA z implantacją stentu
    • zabiegach  kardiochirurgicznych,
    • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w  warunkach  stacjonarnych,
       W  oddziale  tym odbywa się II  etap  rehabilitacji, której  program  obejmuje:
    • rehabilitację fizyczną,
    • rehabilitację psychiczną,
    • edukację zdrowotną.

    9. Szpital  zatrudnia psychologa klinicznego świadczącego usługi pacjentom WORK oraz pacjentom dorosłym i nastoletnim z innych  oddziałów oraz ich rodzinom, w zakresie:
    • wsparcia i pomocy psychologicznej,
    • diagnozy psychologicznej,
    • diagnozy neuropsychologicznej,
    • planowania wsparcia psychologicznego lub psychoterapii po zakończeniu hospitalizacji.

    II. Pracownie diagnostyczne udzielają  świadczeń medycznych  w zakresie:
    1.  Pracownia  ultrasonografii :

    • usg  j. brzusznej,
    • usg  nerek,
    • usg  gruczołu  krokowego,
    • usg  tarczycy,
    • usg jam opłucnowych,
    • usg  ślinianek,
    • usg  sutków,
    • usg  s.vag,
    • echo  serca  ( dzieci i  dorośli ),
    • usg  powierzchowne
    • badanie dopplerowskie żył i tętnic kończyn  dolnych.
    • usg narządu ruchu

    2.  Pracownia  Diagnostyki  Kardiologicznej:
    • EKG  spoczynkowe,
    • EKG  wysiłkowe,
    • Holter  EKG,
    • Holter RR,

    3.  Pracownia  Spirometryczna :
    • Spirometria,
    • Spirometria z testem odwracalności obturacji,
    • Próba nieswoistej prowokacji oskrzeli wysiłkiem,
    • Pomiary PIF,  PEF,
    • Nebulizacje,
    • Testy alergologiczne, panele podstawowe i rozszerzone,
    • Testy  płatkowe naskórkowe  podstawowe i dodatkowe,
    • Testy płatkowe naskórkowe- POLSKA SERIA PODSTAWOWA
    • Jontoforeza  pilokarpinowa.

    4.  Pracownia  Badań  Endoskopowych :
    • Gastroskopie – z pobraniem materiału  do  badania  histopatologicznego ( mikroskopowego) oraz testy urazowe ( na obecność  bakterii Helicobacter  pylori).  Jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wykonuje się również endoskopowe  tamowanie  krwawień z przewodu  pokarmowego ( krwawienie z żylaków przełyku , z wrzodów żołądka i dwunastnicy).
    • Kolonoskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, lokalizacja zmian ( uchyłki, stany zapalne, polipy, guzy, zwężenia). W czasie zabiegu może być wykonana endoskopowa polipektomia.Badanie kolonoskopowe  obejmuje badanie całego odcinka jelita  grubego.

    5.  Pracownia RTG  :
    • Zdjęcia rtg układu kostno – stawowego,
    • Badania kontrastowe układu pokarmowego,
    • Badania kontrastowe układu moczowego,
    • Badanie drożności  jajowodów,
    • Badania rtg  noworodków,

    6. Pracowania Tomografii Komputerowej
    • TK głowy, szyi ( bez i z kontrastem)
    • TK kręgosłupa ( bez i z kontrastem)
    • TK układu kostno – stawowego, ( bez i z kontrastem)
    • TK jamy brzusznej ( bez i z kontrastem)
    • Tk klatki piersiowej ( bez i z kontrastem)
    • TK miednicy ( bez i z kontrastem)
    • TK angio głowy, TT. szyjnych

    7. Pracownia diagnostyki neurologicznej:
    • Jendostronny Zespół Cieśni Nadgarstka
    • Badanie EEG, EEG – Video, EMG
    • Polineuropatia
    • Uszkodzenie nerwu twarzowego
    • Próba miasteniczna
    • Splot ramienny

    III. Dział Rehabilitacji i Fizykopterapii:
        a. Fizykoterapia:
    • Elektroterapia: diadynamik, jonoforeza, prądy  interferencyjne, tonoliza,  stymulacja, galwanizacja, prądy Traberta, prądy Kotza, tens,
    • Światłolecznictwo:, solux, lampa kwarcowa,
    • Ultradźwięki, Fonoforeza,
    • Magnetronik, 
    • laseroterapia: punktowa, skaner
    • Krioterapia,
    • Fango,
    • Wodolecznictwo: masaż wirowy, KKG,  KKD  podudzi  i  stóp.
        b. Kinezyterapia (zakres ćwiczeń usprawniających obejmuje schorzenia: ortopedyczne, neurologiczne,  internistyczne, pediatryczne, reumatologiczne, chirurgiczne).
        c. Indywidualna praca z pacjentem. 
        d. Wizyty fizjoterapeutyczne – diagnostyka fizjoterapeutyczna.
        e. Rehabilitacja Kardiologiczna - obejmuje pacjentów  Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

    IV. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje badania w zakresie:
1. Analityka  :
    • Hematologia (OB, morfologia krwi obwodowej, retikulocyty, rozmaz mikroskopowy krwi, cytologia błony śluzowej nosa).
    • Koaguologia (wskaźnik  protrombionowy, INR, czas kefalinowo – kaolinowy, fibrynogen, D-dimer).
    • Analityki Ogólnej (ogólne badanie moczu, badanie kału: jaja pasożytów, antygen lamblii, krew utajona, rota/adenowirusy, ogólne badanie kału, badanie płynów z jam ciała, płynu mózgowo – rdzeniowego).
    • Chemia Kliniczna (enzymy, białka, testy narkotykowe, badanie na zawartość alkoholu we krwi, serodiagnostyka przesiewowa kiły, gospodarka węglowodanowa, gospodarka tłuszczowa, produkty  przemiany  materii przy upośledzeniu funkcji nerek i wątroby, trzustki, gospodarka wodno – elektrolitowa, gospodarka kwasowo – zasadowa, metabolizm kości).
    • Immunochemia (hormony tarczycy + przeciwciała anty-TPO, anty-Tg, markery nowotworowe – Ca125, TPSA, markery zawału mięśnia  sercowego TnT i CK-MB, IgE całkowite, β-HCG, antygen HBs, Prokalcytonina, witaminy B12 i D, przesiewowa diagnostyka wirusów: HIV, HCV, diagnostyka boreliozy w klasie IgM i IgG – ELISA i western-blot, diagnostyka chorób reumatologicznych: anty-CCP, Odczyn Waalera-Rosego, diagnostyka alergii: panel atopowy, wziewny, pokarmowy, diagnostyka celiakii w klasie IgA i IgG).
    • SARS-CoV-2 antygen, SARS-CoV-2 PCR
2. Serologia Grup Krwi – określanie grup krwi w układzie ABO i Rh, przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych, badania w kierunku konfliktu serologicznego w CHHN, badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny, próby zgodności serologicznej przed przetoczeniem krwi.
3. Bakteriologia:
    • posiew i identyfikacja drobnoustrojów tlenowych, lekowrażliwość,
    • hodowla drobnoustrojów beztlenowych z identyfikacją do gatunku i lekowrażliwość,
    • hodowla w kierunku grzybów drożdżopodobnych z identyfikacją do gatunku i oznaczenie wrażliwości,
    • identyfikacja bakterii izolowanych z zakażeń przewodu pokarmowego (Salmonella, Shigella, patogenne E.coli – większości do gatunku, lekowrażliwość),
    • identyfikacja dwoinek zapalenia opon mózgowych i dwoinek rzeżączki, lekowrażliwość,
    • identyfikacja i lekowrażliwość enterokoków, Gram – ujemnych pałeczek hemofilnych, pneumokoków, szczepów o fenotypie MLSβ+,
    • kontrola sporo – testów,
    • badanie preparatów w kierunku Trichomonas vaginalis, określenie stopnia czystości pochwy,
    • wykrywanie toksyn Clostridium difficile.

    V. Nocna i świąteczna opieka świąteczna opieka zdrowotna w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ambulatorium NŚOZ – świadczenia udzielane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w sytuacjach które nie są stanem nagłym zagrażającym zdrowiu lub życiu codziennie od godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni ustawowo wolne od pracy całodobowo. W uzasadnionych przypadkach personel może zdecydować o udzieleniu świadczenia w miejscu pobytu pacjenta.

    VI.  Zespół Transportu Medycznego realizujący transporty na rzecz pacjentów szpitalnych oraz pacjentów poradni rodzinnych (planowe oraz nieplanowe).
    VII. Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – Biskupiec i Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – Jeziorany
    VIII. Poradnie specjalistyczne: 
            1) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
            2) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,
            3) Poradnia Chirurgii Dziecięcej,
            4) Poradnia Urologiczno – Andrologiczna,
            5) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
            6) Poradnia Preluksacyjna,
            7) Poradnia Neurologiczna,

Dyrektor Szpitala

mgr Marta Maciejewska

Biskupiec, dnia 07.12.2021r