szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Pracownia Spirometryczna

Znajduje się w gabinecie nr 1164 - I piętro 
Pracownia czynna od poniedziałku do piątku – w godz. 8:00 -15:00
Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie  -  89/715 6270 
Pracownia świadczy usługi w zakresie badań dla pacjentów szpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych.

1.    Badania wykonują:

 • mgr piel. Anna M. Kolowca
 •  

2.    W pracowni wykonuje się następujące badania:

 • Spirometria
 • Spirometria z testem odwracalności obturacji
 • Próba nieswoistej prowokacji oskrzeli wysiłkiem
 • Próba nieswoistej prowokacji oskrzeli meta choliną
 • Pomiary PIF, PEF
 • Nebulizacje
 • Testy alergologiczne, panele podstawowe i rozszerzone
 • Testy płatkowe naskórkowe podstawowe i dodatkowe
 • Jontoforeza pilokarpinowa

3.     Do zapisana się na  badanie wymagane jest skierowanie lekarskie.
4.    Istnieje możliwość wykonania badań za odpłatnością :  

 • ze skierowaniem z gabinetu prywatnego
 • na życzenie pacjenta