szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Apteka

Apteka Szpitalna znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala.
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 14:35.

Informacje ogólne pod Tel. 89 715 62 66 ; 89 715 62 67

Kierownik Apteki

mgr farm. Danuta Moroz 

- specjalizacja w zakresie farmacji aptecznej
- w trakcie specjalizacji w zakresie farmacji Szpitalnej

ZADANIA APTEKI SZPITALNEJ:
1)    Zaopatrzenie wszystkich oddziałów szpitalnych , poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych w leki gotowe, recepturowe, apteczne, preparaty biobójcze, płyny infuzyjne, materiały opatrunkowe, gazy medyczne i inne wyroby medyczne.
2)    Utrzymanie gospodarki lekiem zgodnej z zasadami określonymi w Receptariuszu Szpitalnym, opracowanym i aktualizowanym raz w roku przez Komitet Terapeutyczny działający w Szpitalu.
3)    Bezpieczne przechowywanie  zapasów leków i wyrobów medycznych w aptece oraz kontrola przechowywania i zabezpieczenia leków na oddziałach szpitalnych.
4)    Monitorowanie jakości leków i wyrobów medycznych - prowadzenie dokumentacji dotyczącej działania niepożądanego, wstrzymania lub wycofania oraz wadliwej jakości .
5)    Udzielanie informacji o lekach.
6)    Prowadzenie ewidencji księgowej całego asortymentu aptecznego.