szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Zespół etyczny

W szpitalu funkcjonuje Zespół Etyczny zajmujący się pomocą w rozwiązywaniu problemów natury etycznej i moralnej m.in. zagadnień początku i końca życia, transplantologii, ciężkiej choroby, transfuzji krwi, opieki w stanach terminalnych, sytuacji konfliktowych wynikających z relacji między osobą wykonującą zawód medyczny a pacjentem oraz zapewnieniem ochrony praw pacjentów, ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz Ustawą o Prawach Pacjenta. Do Zespołu Etycznego mogą zgłaszać się osoby zatrudnione w szpitalu oraz pacjenci i ich rodziny. Można dokonać zgłoszenia osobiście lub w formie pisemnej do przewodniczącej Zespołu Etycznego w oddziale Chorób Wewnętrznych lub do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta dziale Administracji. Zgłoszenia w formie pisemnej można złożyć również w Sekretariacie Szpitala w kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego.