szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Infrastruktura

Nasz szpital to nowoczesny obiekt znakomicie przygotowany na nieprzewidziane sytuacje. Posiadamy niezależne ujęcie wody, dysponujemy też wydajnym agregatem prądotwórczym na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej. Po remoncie w 2000 r. i  termodernizacji: ociepleniu ścian, wymianie okien i instalacji C.O., nasz szpital radykalnie obniżył zużycie energii, a wydatki w tym zakresie zmniejszyły się o ponad 30%.

  • Powierzchnia całkowita: 11000 m2
  • Liczba łóżek: 199
  • Zatrudnienie (na dzień 26.04.2019):  około 440 osób
  • Liczba oddziałów: 8 + OAiT + blok operacyjny