szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Godziny planowanych przyjęć do szpitala

W dni powszednie przyjęcia planowe odbywają się według następującego grafiku:

07:30 – 09:00  Oddział Pediatrii z Alergologią

                        Oddział Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą – Pacjenci do 18 roku życia.

09:00 – 10:30  Oddział Chorób Wewnętrznych z Kardiologią

                        Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

10:30 – 12:00  Oddział Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą – Pacjenci po 18 roku życia.

                        Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

12:00 – 14:00  Oddział Neurologii

07:30 – 14:00  Oddział Ginekologii