szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Laboratorium Medyczne

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne mieści się na parterze budynku Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu, przy ul. Armii Krajowej 8.

Świadczymy usługi na rzecz pacjentów szpitala (oddziały, poradnie specjalistyczne), dla podmiotów, które podpisały umowę na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz dla pacjentów ambulatoryjnych, którzy mogą wykonać badania odpłatnie.

Oferujemy szeroki panel badań diagnostycznych z zakresu: biochemii, immunochemii, hematologii, koagulologii, analityki ogólnej, bakteriologii oraz serologii grup krwi. Wykonujemy również testy alergologiczne, badania w kierunku diagnostyki boreliozy oraz SARS-CoV-2.

Stawiamy na wysoką jakość naszych usług. Badania są wykonywane na nowoczesnych analizatorach przez wykwalifikowaną kadrę diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej z wieloletnim doświadczeniem.
Potwierdzeniem wiarygodności uzyskanych przez nas wyników jest system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej prowadzony dla wszystkich typów badań wykonywanych w Laboratorium oraz uzyskanie certyfikatów  w krajowych programach kontroli jakości organizowanych przez: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Łodzi.

Punt pobrań materiału biologicznego: poniedziałek-piątek w godz. 7:00-10:00

Wymazy na badania w kierunku SARS-CoV-2 (test antygenowy, RT-PCR) dla pacjentów komercyjnych są pobierane od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-10:00.

Na badania laboratoryjne należy zgłosić się w godzinach 7:00-10:00 na czczo (10-12 godzin od ostatniego posiłku). Pobranie krwi powinno być poprzedzone kilkunastominutowym odpoczynkiem. Decyzję o przyjęciu ewentualnych leków należy skonsultować z lekarzem.

Odbiór wyników: poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00
Poproś o login i hasło do swojego konta aby sprawdzić wyniki na stronie internetowej

 

Kontakt telefoniczny:

Analityka -  89/715 6269
Bakteriologia - 89/715 6228
Serologia - 89/715 6316

 

p. o. Kierownik Laboratorium: mgr Małgorzata Miller

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZCH USŁUG