szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Szpital przyjazny dziecku

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu wspiera karmienie piersią i przestrzega zasad WHO i UNICEFU Międzynarodowego Kodeksu Marketingu  produktów zastępujących mleko kobiece.

30 . 10. 1997 roku Oddział Położniczy i Noworodkowy decyzją Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią został odznaczony tytułem WHO i UNICEF "Szpital przyjazny dziecku" jako 20 Szpital w Polsce.

28.04.2009 roku odbyła się reocena spełniania 10 kroków do udanego karmienia piersią.

Oto "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią", które muszą wypełnić szpitale odznaczone tym tytułem:
 

  •     Sporządzać na piśmie zasady postępowania, sprzyjające karmieniu piersią i zapoznać z nimi cały personel.
  •     Przeszkolić wszystkich pracowników tak, aby mogli realizować powyższe zasady.
  •     Informować wszystkie kobiety ciężarne o korzyściach karmienia piersią i postępowaniu podczas karmienia.
  •     Pomagać matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu pół godziny po urodzeniu dziecka.
  •     Praktycznie nauczyć matki (zademonstrować), jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację, nawet jeśli będą  oddzielone od noworodków.
  •     Nie dokarmiać i nie dopajać noworodków niczym poza pokarmem kobiecym z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych.
  •     Stosować system rooming-in umożliwiający matce przebywanie razem z dzieckiem w pokoju od urodzenia i przez całą dobę.
  •     Zachęcać i ułatwiać karmienie piersią na żądanie.
  •     Nie podawać smoczka niemowlętom karmionym piersią.
  •     Angażować się w tworzenie i pracę grup kobiet wspierających się w karmieniu piersią i kierować do nich karmiące matki wypisywane ze szpitala lub będące pod opieką przychodni.

W sprawozdaniu z monitoringu i reoceny Zespół oceniający "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią" podkreślił m.in. że ,, …wszystkie matki podkreślały gotowość i troskę z jaką personel pomagał im w przystawieniu dziecka do piersi po porodzie i uczył prawidłowej techniki karmienia”.

W podsumowaniu Zespół oceniający m.in. napisał ,, …na pochwałę zasługuje zaangażowanie całego zespołu, praktyki związane z upowszechnianiem i promowaniem karmienia piersią są wtopione w pracę całego szpitala… Jesteście Państwo przykładem szpitala, który w sposób ciągły i na wysokim poziomie realizuje idee Szpitala Przyjaznego Dziecku”.

W dniu 26 sierpnia 2009 roku w naszym Szpitalu odbyła się uroczystość wręczenia Tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku” przez Pana Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz Panią Elżbietę Chróścicką, Przewodniczącą Komisji ds. Ocen, Monitoringu i Reocen  Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.