szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

​Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Koordynator: lek. Bartosz Gruchała – specjalista kardiolog

Pielęgniarka koordynująca: Krystyna Ślebioda – licencjat  pielęgniarstwa.

 

Lekarze:

Maria Mukanowska - specjalista chorób wewnętrznych

Ihor Hrelyuk - specjalista chorób wewnętrznych

Monika Krakowiecka - specjalista chorób wewnętrznych

Jakub Ostaniewicz - lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii

Viktoriia Andriichuk - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Yuliia Kravtsova - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

Kontakt telefoniczny:

Gabinet Koordynatora -  89/715 6340

Gabinet lekarski – 89/715 6272

Dyżurka pielęgniarska –  89/715 6202

Pielęgniarka koordynująca - 89/715 6202; 89/715 6331

 

 

Zalecane godziny odwiedzin - codziennie 12:00 - 19:00 (pozostałe za zgodą lekarza dyżurnego)

 

Oddział liczy 34 łóżka w tym 4 łóżka intensywnej opieki kardiologicznej z 24-godzinnyn monitoringiem.

1. Oddział udziela świadczeń medycznych w zakresie:

 • diagnostyki chorób serca  i krążenia wykonując badania : EKG, Echo serca, próby wysiłkowe, badania 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera oraz 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM)

 • diagnostyki chorób układu pokarmowego wykonując badania USG, gastroskopowe i kolonoskopowe

 • diagnostyki chorób układu oddechowego wykonując badania spirometryczne i diagnostykę alergologiczną

 • leczenia chorób internistycznych, zwłaszcza układu sercowo – naczyniowego, schorzeń pulmonologicznych, gastroenterologicznych, endokrynologicznych, cukrzycy

 • promocji profilaktyki schorzeń kardiologicznych, cukrzycy, otyłości

 • prowadzi szkolenia dla lekarzy zatrudnionych w szpitalu oraz dla personelu średniego

2. W ramach oddziału znajdują się:

 • oddział łóżkowy

 • intensywny nadzór kardiologiczny

 • Pracownia Prób Wysiłkowych

 • Pracownia Badań Holtera

 • Pracownia Echokardiografii

3. Praca w oddziale trwa całą dobę i zabezpieczana jest przez lekarzy specjalistów  w dziedzinie kardiologii,  specjalistów  w dziedzinie chorób wewnętrznych, rezydentów w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz pielęgniarki.

Oddział jest koordynowany przez lekarza kardiologa, któremu podlega zespół doświadczonych specjalistów chorób wewnętrznych i kardiologii. Do dyspozycji naszych pacjentów mamy bogate i nowoczesne zaplecze diagnostyczne: USG z możliwością badań echo z zastosowaniem kolor Dopplera, Pracownię EKG z zestawem do prób wysiłkowych i monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego, Pracownię Badań Czynnościowych Układu Oddechowego i Diagnostyki Alergologicznej.

To wszystko pozwala nam na szybką i skuteczną diagnostykę. Na oddziale znajduje się również wydzielony odcinek Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej, wyposażony w najnowszej generacji aparaturę przystosowaną do monitorowania stanów nagłych. Jednak nawet najlepszy sprzęt na niewiele się zda jeśli zawiedliby  ludzie. W naszym szpitalu fachowa i troskliwa kadra pielęgniarska zawsze służy radą i pomocą w każdej sytuacji. Przykładamy też dużą wagę do profilaktyki i edukacji zdrowotnej.