BIP

Aktualności

 • 2015-02-09 11:43:10

  Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego

  Uchwała Nr 11/2/2015 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

 • 2014-12-29 10:17:36

  Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Naszego Szpitala w latach 1990-1993. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 31.03.2015r po uprzednim złożeniu wniosku.

 • 2014-12-11 11:14:37

  Zarządzenie Powiatu w Olsztynie

  Ogłoszenie dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

 • 2014-10-31 12:05:12

  Ranking Szpitali

  Informujemy, że Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu zajął 31 miejsce w Polsce w Rankingu Szpitali Centrum Monitorowania Jakości "Bezpieczny Szpital" ( XI edycja) w kategorii zabiegowych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych oraz 4 miejsce w województwie Warmińsko – Mazurskim.

 • 2014-10-08 10:32:06

  Certyfikat Akredytacyjny

  W dniu 06.10.2014 roku w naszym Szpitalu odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego przez Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa Pana Jerzego Henniga.

Pozostałe informacje