BIP

Aktualności

 • 2014-12-29 10:17:36

  Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Naszego Szpitala w latach 1990-1993. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 31.03.2015r po uprzednim złożeniu wniosku.

 • 2014-12-11 11:14:37

  Zarządzenie Powiatu w Olsztynie

  Ogłoszenie dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

 • 2014-10-31 12:05:12

  Ranking Szpitali

  Informujemy, że Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu zajął 31 miejsce w Polsce w Rankingu Szpitali Centrum Monitorowania Jakości "Bezpieczny Szpital" ( XI edycja) w kategorii zabiegowych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych oraz 4 miejsce w województwie Warmińsko – Mazurskim.

 • 2014-10-08 10:32:06

  Certyfikat Akredytacyjny

  W dniu 06.10.2014 roku w naszym Szpitalu odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego przez Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa Pana Jerzego Henniga.

 • 2014-09-18 12:41:16

  W dniach 28 -30 maja 2014 roku w naszym Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna.

  Szpital Powiatowy im. Jan Mikulicza w Biskupcu od wielu lat cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów. Staramy się świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Jest to proces ciągły, wymagającym stałego doskonalenia. Wysoka jakość usług podnosi rangę Szpitala, ale przede wszystkim służy dobru i bezpieczeństwu pacjenta. Jakość usług potwierdzają stosowne certyfikaty. Są one nadawane po dokonaniu oceny funkcjonowania Szpitala przez niezależnych auditorów zewnętrznych. Akredytacja szpitali w Polsce jest prowadzona przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które jest jednostką Ministerstwa Zdrowia.

Pozostałe informacje