BIP

Aktualności

 • 2014-06-05 15:52:22

  Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

  Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu realizuje projekt pn.: „Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet VII „Infrastruktura społeczeństwa infromacyjnego", Działanie 7.2. „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinfromatycznych", Poddziałanie 7.2.1. „Usługi i aplikacje dla obywateli".

 • 2014-06-04 15:51:06

  Szpital doposażony za środków Fundacji Polsat

  Wyrażamy wdzięczność za przekazanie przez Fundację Polsat Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu niezwykle wartościowego sprzętu dla oddziału Noworodkowego tj. stanowiska do resuscytacji noworodków oraz pulosoksymetru przenośnego MD 300 M....

 • 2014-06-02 15:49:36

  Badania sprawozdania finansowego za rok 2013

  Zarząd Powiatu w Olsztynie działając na rzecz i rachunek Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

 • 2014-06-02 15:48:20

  Certyfikat ISO 9001:2008

  W dniach 20 – 23.11.2012 roku w naszym szpitalu odbył się audit recertyfikacyjny mający na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w Normie ISO 9001 : 2008.

 • 2014-06-02 15:47:21

  W dniu 30 maja 2012 roku odbyło się w naszym szpitalu uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Traktem Porodowym wraz salą Cięć Cesarskich

  Remont oddziału Położniczego z Traktem Porodowym wraz salą Cięć Cesarskich rozpoczął się od lutego 2011 roku. Oddział wyposażony został w nowoczesny sprzęt. Wszystkie sale dla pacjentek posiadają własne węzły sanitarne. Zostały wyposażone w nowoczesne łóżka, szafki przyłóżkowe, stanowiska do pielęgnacji noworodków oraz inne elementy trwałego wyposażenia m.in.. telewizory. Na Trakcie Porodowym znajdują się dwie sale porodowe: różowa i żółta, każda z własną łazienką oraz pełnym wyposażeniem. Sale dostosowane są również do porodów rodzinnych. Każda z nich zapewnia rodzącej pełną intymność. W sali porodowej żółtej znajduje się nowoczesna wanna do porodów w wodzie, która znacznie ułatwia poród. Nowoczesna sala cięć cesarskich spełnia wszystkie wymagania sanitarne i jest na miarę XXI wieku.

Pozostałe informacje