szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Ogłoszenia

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza OGŁASZA KONKURS OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: ginekologii i położnictwa, w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
2021-05-17 13:09
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii
2021-04-26 14:35
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: chorób wewnętrznych: w Oddziale Chorób Wewnętrzn
2021-04-26 14:34
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFER na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza
2021-04-20 14:41
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: chorób wewnętrznych – usługi lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych
2021-04-20 12:03
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2021-04-20 12:02
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii
2021-04-13 11:47
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii
2021-03-24 14:43
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, OGŁASZA KONKURS OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: chirurgii dziecięcej stacjonarnej i ambulatoryjnej
2021-03-24 14:29
SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz koordynowanie pionem chirurgii ogólnej
2021-03-23 07:34