szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2020 poz. 295 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich
w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:

Woźniak Marek
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Ul. Pionierska 1 /46, 14-100 Ostróda

Biskupiec, dn. 22.12.2020r