szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej.

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2020 poz.295 z późn. zm.)
oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej
oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich stacjonarnych i pod telefonem
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:
Artur Krzywicki Praktyka Lekarska
Ul. Gen. Sikorskiego 35/10
11-200 Bartoszyce

Biskupiec, dnia 30.12.2020r.