szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii i położnictwa

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 z późn. zm.)
oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu
w zakresie:
ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
oraz pełnienie funkcji koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Grzegorz Wodzyński
Gabinet Ginekologiczny
Ul Tadeusza Kościuszki 21/1
10-501 Olsztyn

Biskupiec, dnia 29.01.2021r.