szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza ogłasz rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295)
oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Paweł Wziątek Usługi Medyczne
Ul. Królowej Jadwigi 10/4, 11-500 Giżycko
NIP: 5422718892, REGON: 280541635,

Biskupiec, dnia 21.12.2020r.