szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza: w zakresie radiologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295. z późn. zm.)
oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza:

w zakresie radiologii
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Krystynę Rogoś
Ul. Armii Krajowej 5a/6, 11-300 Biskupiec

Biskupiec, dnia 27.01.2021