szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

SZpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu poszukuje RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

poszukuje RATOWONIKÓW MEDYCZNYCH
do udzielania świadczeń w zespołach ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego.
Szukamy osób zainteresowanych pracą w obu zakresach łącznie.
Osobom zatrudnionym w Zespołach Ratownictwa przysługuje dodatek, w wysokości 100% wynagrodzenia!!!
Dodatek nie przysługuje na usługi transportu medycznego.
Uwaga: Szpital zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
Rozmowy będą prowadzone z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowanie prosimy o złożenie aplikacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Warunki i forma umowy są do negocjacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Sekretariat Dyrektora: tel. 89/715 62 07, info@szpital-biskupiec.pl,
Kierownik Kadr: tel. 089 /715 62 13,
Główny Specjalista ds. Administracyjnych i Obsługi Umów Kontraktowych:
tel. 89/ 715 62 91,

Biskupiec, dnia 18.12.2020r.