szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Koordynator do spraw szczepień przeciwko COVID - 19

Aktualizacja NFZ: zgłoszenia wszystkich chętnych pracowników naszego Szpitala do zaszczepienia się p/COVID-19, będą przyjmowane do dnia 28.12.2020r.

Do dnia 18.12.2020r. proszę o zgłaszanie się wszystkich chętnych pracowników naszego Szpital do zaszczepienia p/COVID-19, szczepionką firmy Pfizer, tj.: lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne, personel sprzątający, administracja, personel techniczny, jak również EMERYCI (lekarze, pielęgniarki, administracja) oraz inni współpracujący z naszym Szpitalem. Do dnia 20.12.2020r. proszę o zgłaszanie się innych pracowników medycznych z placówek służby zdrowia w Biskupcu oraz pracowników pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w okolicy naszego Szpitala chętnych do zaszczepienia p/COVID-19 dane w formacie: Imię i nazwisko ……. PESEL …… Wykonywany zawód …….. Telefon kontaktowy ……. W mailu proszę o podanie danych osób do zaszczepienia oraz załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia nazwiska, numeru PESEL, informacji o wykonywaniu zawodu medycznego, informacji o miejscu pracy, przez …. (do uzupełnienia- nazwa podmiotu, w którym składane jest oświadczenie - do uzupełnienia przez podmiot, w którym składane jest oświadczenie) oraz udostępnianie tych danych: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Imię Nazwisko PESEL Email: szczepienia.covid@szpital-biskupiec.pl Tel.: 89 7150826 Koordynator ds szczepień p/COVID-19 Sylwia Bałdyga

Aktualizacja: zgłoszenia podmiotów zewnętrznych można przesyłać do dnia 28.12.2020r. godz. 12:00

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 4a - Klauzula informacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych